natuurlijk landschap - kies de puzzel om op te lossen

Natuurlijk landschap - een landschapstype dat bestaat uit componenten zoals moedersteen, water, lucht, flora en fauna. Het karakter wordt bepaald door de eigenschappen van individuele componenten en relaties daartussen. Het komt voor in gebieden waar de menselijke activiteit al is gemarkeerd, maar heeft geen invloed op het zelfregulerende vermogen van ecosystemen. In een dergelijk landschap zijn er geen door de mens aangebrachte ruimtelijke elementen, zoals spoorlijnen, bruggen of gebouwen. Natuurlijk landschap kan niet worden gelijkgesteld met het oorspronkelijke landschap, omdat het zowel natuurlijke fenomenen als gebieden bedekt met landbouw, bosbouw of water omvat.