middelpunt - kies de puzzel om op te lossen

Harvest Festival, Harvest Festival, Wreaths - een folkfestival gecombineerd met dankzeggingrituelen voor het voltooien van de oogst en het veldwerk. In voorchristelijke tijden - een etnische Slavische feestdag, vallende tijdens de herfstnachtevening (23 september). Vandaag wordt meestal gevierd op een van de zondagen of zaterdagen in augustus of september na het einde van de oogst. Deze gewoonte, toegepast door de Slaven en Baltische stammen, in verschillende delen van Polen werd hooglanden genoemd, trimmen, krans, kransslagader, cirkelvormig. In Opole wordt Silezië oogst genoemd. Het oogstfeest werd waarschijnlijk primair geassocieerd met de cultus van planten en bomen en vervolgens met de primaire landbouw. Met de ontwikkeling van de landhoeve-economie in de 16e eeuw kwamen oogstfeesten naar de rechtbanken van landerijen. Ze waren ingericht voor maaiers (bediening op de boerderij en werknemers) als beloning voor het werk dat werd gedaan bij de oogst en de geoogste gewassen. Momenteel zijn oogstfeesten een combinatie van twee oude Poolse circulaire gebruiken en oogstfeesten, die in het verleden afzonderlijke, dicht bij elkaar gelegen feestdagen waren. Zygmunt Gloger schreef in zijn Old Polish Encyclopedia dat rotondes en oogstfeesten verschillende gewoonten zijn: rotondes, landbouwfeest in de herfst nadat alle oogsten zijn geruimd, d.w.z. na het "lappen" van de velden, waar de ronde naam vandaan kwam.