mensen - kies de puzzel om op te lossen

Daklozen - een jonge roman van Polen door Stefan Żeromski, geschreven in Zakopane in 1899, voor het eerst gepubliceerd in 1900. Hij beschrijft het leven en de sociale activiteiten van de jonge dokter Tomasz Judym en de geschiedenis van zijn liefde voor Joanna Podbourska. De roman speelt zich af in de realiteit van de late negentiende eeuw en toont de ideeën van werk voor de mensen en persoonlijke opoffering. Żeromski in Zakopane ontmoette Tomasz Janiszewski, die - volgens Jan Majda - een prototype maakte van de hoofdpersoon van de roman - Tomasz Judym. De schrijver bereidde zich zeer grondig voor op het schrijven van een lied, dat het resultaat is van cognitieve passie en positivistische overtuigingen dat schrijfwerk moet worden gecombineerd met betrouwbare, bijna wetenschappelijke penetratie van de sociale realiteit en eigen overtuigingen. \"Homeless people\" is het vijfde boek van Stefan Żeromski, dat in druk verscheen. De roman bestaat uit twee delen, waarvan de eerste tien titelhoofdstukken heeft en de tweede dertien. De schrijver huldigde het in met een reeks hedendaagse romans, die zich afspeelden in de realiteit van het Poolse leven aan het einde van de 19e eeuw, ondergeschikt aan het hoofdidee - sociaal werk. Het wordt overgenomen door dokter Tomasz Judym, die zelfstandig en na jaren van bezuinigingen het beroep van dokter verwerft, waardoor hij andere mensen, vooral de armen en gewonden, kan helpen. Tomasz Judym - een ambitieuze jonge dokter.