mededeling - kies de puzzel om op te lossen

Interpersoonlijke communicatie - uitwisseling van berichten (linguïstisch en niet-linguïstisch) tussen twee mensen om gedachten, gevoelens, attitudes enz. Aan elkaar over te dragen - met andere woorden, gesprek of communicatie. Het valt binnen de reikwijdte van algemeen begrepen sociale communicatie. Het bestaat uit een reeks spraakhandelingen. Spraak is een proces waarbij de spreker een specifiek bericht aan de luisteraar communiceert. De constructie van dit bericht wordt spreken genoemd en de ontvangst ervan wordt begrepen. Met andere woorden, het is communicatie omdat de afzender een specifiek bericht naar de ontvanger verzendt en hij accepteert het. Meestal hebben we te maken met communicatie wanneer de spreker (afzender) en luisteraar (ontvanger) van rol wisselen. Elke boodschap bestaat uit zowel linguïstische (verbale) als niet-linguïstische elementen (gebaar, gezichtsuitdrukking, etc.).