man van het lichaam - kies de puzzel om op te lossen

Homo is een geslacht van de mensachtigen (Hominidae). De moderne mens (Homo sapiens) is de enige nog levende soort van dit geslacht. Er zijn twee leidende theorieën over de verspreiding van Homo sapiens over de wereld. Volgens het multiregionaal model zou Homo sapiens meerdere voorouders gehad hebben. Daarnaast bestaat de meer algemeen aanvaarde enkele-oorspronghypothese. Hieronder staat een lijst van menssoorten die onder het geslacht Homo vallen. Over Homo habilis bestaat nog onenigheid of hij ingedeeld moet worden onder het geslacht Homo, of onder het geslacht Australopithecus. Over de dun gedrukte soorten is nog veel discussie over de vraag of het wel aparte soorten zijn.