maart - kies de puzzel om op te lossen

Independence March - een manifestatie in de vorm van wandelen door de straten van Warschau, die plaatsvindt op 11 november. De Onafhankelijkheidsmars werd geïnitieerd door nationalistische politieke organisaties: All-Polish Youth en National Radical Camp. Sinds 2011 is de organisator van de mars de Independence March Association, waaronder activisten van deze organisaties. Volgens de verklaring van de organisatoren is de Onafhankelijkheidsmars een onderdeel van de viering van de Nationale Onafhankelijkheidsdag en een blijk van gehechtheid aan de Poolse traditie en patriottisme. Tegenstanders beschuldigen hem ervan fascisme, racisme en antisemitisme te promoten. Tot 2009 was de onafhankelijkheidsmars alleen gericht op nationalistische kringen. Enkele honderden mensen namen eraan deel. Vanwege harde kritiek op linkse kringen en "Gazeta Wyborcza" werd de maart een onderwerp van publieke discussie. De demonstratie werd bijgewoond door mensen van verschillende rechtse organisaties en supporters.