leerling - kies de puzzel om op te lossen

Een leerling of leerlinge is in het algemeen iemand die les volgt, bijvoorbeeld bij een onderwijzer of andere leermeester. Meer specifiek kan 'leerling' verwijzen naar bepaalde categorieën. In de tijd van de gilden was een leerling in opleiding bij een gildemeester met zijn gezellen om een beroep te leren en bij een leermeester om zich te bekwamen in de kunst. Soms verwijst het woord leerling specifiek naar mensen die tegelijk een beroepsopleiding volgen en een daarbij aansluitende betaalde baan hebben; zie ook Beroepsbegeleidende leerweg (voorheen leerlingwezen). Het woord pupil werd gebruikt voor een jonge leerling aan een middelbare school. De benaming scholier of scholiere is synoniem van "schoolgaande" leerling(e). De term wordt ook in de sport gebruikt om een leeftijdscategorie (ca. 10 jaar) aan te duiden. Een student of studente is een oudere leerling(e), die studeert aan een universiteit of hogeschool; tegenwoordig worden ook leerlingen in het mbo soms 'student' genoemd, hoewel de meningen over deze verschuiving in woordgebruik verschillen. Een discipel is een volgeling en wordt vooral gebruikt voor de twaalf leerlingen van Jezus Christus.