landvoertuig - kies de puzzel om op te lossen

Motorvoertuig - een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar voertuigen met een motor. Het concept van een motorvoertuig dat wordt gebruikt in het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafbare feiten is niet wettelijk vastgelegd. De Hoge Raad specificeerde dit concept in 2007 en beschreef het als een voertuig uitgerust met een bewegende motor, zoals een motorvoertuig, een landbouwmachine, een motorfiets, een locomotief, een vliegtuig, een helikopter, een waterscooter en een railvoertuig met elektrische aandrijving ( tram, trolleybus). De resolutie van het Hooggerechtshof van 28 februari 1975 bevatte de volgende definitie: Hoewel het als resolutie niet langer bindend is, kan het bij gebrek aan een juridische definitie nog steeds door de rechtbanken worden gebruikt als interpretatie van de wet. Deze interpretatie komt ook voor in de literatuur. In de Wegenverkeerswet is er het concept van een motorvoertuig, gedefinieerd als "een voertuig uitgerust met een motor, behalve een brom- en railvoertuig". Volgens de definitie van 'voertuig' betreft het alleen landverkeer. In het wetboek van strafrecht en overtredingen wordt vermeld dat het besturen van een motorvoertuig niet alleen over land, maar ook in water en lucht reden is