kunstwerk - kies de puzzel om op te lossen

Een scriptie, thesis of (eind)verhandeling is een wetenschappelijk opstel dat een verplicht onderdeel vormt van een academische opleiding. Vaak is de scriptie een verhandeling over een bepaald onderwerp naar aanleiding van eigen onderzoek. Hoewel het belang van de scriptie en de eisen die eraan worden gesteld per universiteit en per studierichting verschillen, is de scriptie meestal het laatste onderdeel van de opleiding. Na het voltooien van de scriptie aan de universiteit studeert men af en verkrijgt men de bij de betreffende opleiding behorende academische graad. In de bachelor-masterstructuur is het een verplicht onderdeel van de bachelor- of masterstudie en heet nu bachelor/masterproef, bachelor/masterthesis of bachelor/masterscriptie. Elke student die werkt aan een scriptie, thesis of verhandeling wordt doorgaans door één bevoegde docent of hoogleraar begeleid, met kwaliteitscontrole door een of meer collega's (vgl. afstudeercommissie) aan het einde van het traject. De zogenaamde afstudeerkring vormt een alternatief voor begeleiding door één docent of hoogleraar. De kandidaat zal zijn scriptie verdedigen voor zijn afstudeercommissie. Afhankelijk van het precieze reglement per opleiding en het karakter van het afstudeerwerk (interne of externe stage) bestaat deze commissie uit de afstudeerbegeleider(s), en eventueel een andere docent en/of externe deskundige, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven of een andere universiteit of hogeschool.