kliniek - kies de puzzel om op te lossen

Clinic - een gespecialiseerde ziekenhuisafdeling die deel uitmaakt van een universiteit of wetenschappelijk instituut, die naast de behandeling van patiënten ook didactisch en onderzoekswerk verricht. Het woord komt uit de Griekse taal en verwijst naar het bed - de kliniek is een plek om medicijnen te leren 'aan het bed van de zieken'. De betekenis van het Engelse woord clinic ligt dicht bij de Poolse kliniek.