klik - kies de puzzel om op te lossen

De elsbes (Sorbus torminalis) is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De soort komt voor in Europa (behalve het noorden), in Noord-Afrika en in delen van Azië. De boom kan 25 m hoog worden. De elsbes heeft in het onvolgroeide stadium een kegelvormige kroon. Later wordt deze koepelvormig met opwaarts groeiende takken. De schors is bleekgrijs tot zwartbruin en gebarsten tot dunne platen die afschilferen. De boom heeft bruine en glanzende twijgen, waaraan groene knoppen zitten. Deze knoppen zijn bolvormig en worden 4-5 cm lang. De bladeren hebben drie tot vijf paar driehoekige getande lobben die naar de punt van het blad toe kleiner worden. Ze zijn ongeveer 10 × 8 cm groot.