kleuter - kies de puzzel om op te lossen

Toddler Academic Tourist Club - een club die actief is in de academische gemeenschap van Warschau en toerisme in zijn vorm promoot. Organiseert eigen evenementen en neemt deel aan een aantal cyclische toeristische en aanverwante evenementen. Heeft rechtspersoonlijkheid en een eigen statuut. De club werd in 1964 opgericht aan de toenmalige Faculteit der Communicatie van de Technische Universiteit van Warschau. Tijdens zijn vele jaren van activiteit was AKT Maluch ook Circle No. 13 van de Intercollegiate Department van PTTK in Warschau. Momenteel is het een onafhankelijke entiteit (sinds 1990 heeft het de juridische status van een vereniging). De club is het nauwst verbonden met de Technische Universiteit van Warschau en opereert aan de Faculteit voor Elektronica en Informatietechnologie van de Technische Universiteit van Warschau. Eind jaren zeventig was de Club de organisator van een aantal studentenkampen en expedities in het buitenland (waaronder Griekenland, Egypte, Maleisië) - hij leidde vervolgens het grootste aantal van dergelijke expedities vanuit alle clubs in Polen.