kleinhandel - kies de puzzel om op te lossen

Verkoop is het leveren van goederen of diensten aan derden tegen betaling. De verkoop kan plaatsvinden tussen twee bedrijven (B2B, business to business) of tussen een bedrijf en een consument (B2C, business to consumer). Minder belangrijk maar niet onmogelijk is de verkoop onder particulieren (C2C, consumer to consumer). Veel organisaties hebben zowel een verkoop- als een marketingafdeling. In sommige organisaties is marketing leidend en in andere organisaties is dit verkoop. Welke afdeling het voortouw neemt, is afhankelijk van het aantal en type klanten. Ook zijn de soort en de hoeveelheid producten en/of diensten die vermarkt worden van invloed op de inrichting van de organisatie. Vanwege de verschillen in accent is het binnen veel organisaties lastig om marketing en verkoop goed samen te laten werken. Marketing denkt vanuit producten/diensten, is van binnen naar buiten gericht en werkt planmatig en meer op de lange termijn. De markt wordt gezien als een verzameling van groepen klanten met overeenkomstige karakteristieken en behoeften (segmenten, doelgroepen).