kleding - kies de puzzel om op te lossen

Kleding (ook kledij of kleren, een syncope van klederen) is lichaamsbedekking voor mensen, in essentie nodig voor het behoud van lichaamswarmte. Andere mogelijke redenen voor het dragen van kleding in het algemeen of van speciaal ontworpen kleding: Het bieden van bescherming bij bepaalde beroepsuitoefening. Het herkenbaar maken van het uitoefenen van een beroep of bedrijfsimago. Het uitdrukken van status. Het voldoen aan maatschappelijke eisen en verwachtingen (kledingvoorschrift). Het verhullen van lichaamsdelen die misvormd of beschadigd zijn. Het zich onderscheiden van anderen. Het aantrekkelijk eruitzien. Het verhullen van lichaamsdelen die seksueel opwindend kunnen zijn. In een warm klimaat was de noodzaak voor kleding minimaal.