kant - kies de puzzel om op te lossen

Chaplet of Divine Mercy - een gebed gewijd aan het mysterie van Divine Mercy, zachtheid en vergeving van Gods liefde voor zondaars. Zoals alle kant, is het een verzameling gebeden die een bepaald aantal keren worden herhaald, geteld met behulp van kralen, dezelfde als die in de rozenkrans. Centraal in dit gebed staat het mysterie van het paasmysterie: de passie, dood en opstanding van Jezus Christus. Kantgebeden voor Gods genade verwijzen naar dit mysterie als een bron van Gods genade, het genezen van de wereld en individuen van zonde en een staat van afstand tot God. De meest voorkomende kapel van goddelijke genade werd gegeven door zr. Faustina. Een andere, die al aan het einde van de negentiende eeuw bekend was, werd in gebruik genomen in de herwerkte versie van de Mariavitische kerk. Jezus Christus gaf deze chaplet in een privé-openbaring aan Sint. Zuster Faustyna Kowalska op 13 en 14 september 1935 in Vilnius.