kaak - kies de puzzel om op te lossen

Het bovenkaakbeen of maxilla is een deel van de aangezichtsschedel. Het bovenkaakbeen grenst aan het voorhoofdsbeen door de processus frontalis en de sutura frontomaxillaris. Aan de laterale zijde van het bovenkaakbeen loopt de processus zygomaticus. De mediaal gerichte processus palatinus vormt een deel van het harde verhemelte. De onderrand wordt gevormd door de processus alveolaris. Mediaal anterior ligt de incisura nasalis (vormt de neusholte). Aan de onderrand hiervan ligt de spina nasalis anterior. Hieronder ligt de sutura intermaxillaris. In het centrum van het bovenkaakbeen ligt het corpus maxillare. In het gebied van het bovenkaakbeen bevindt zich vlak onder de margo infraorbitalis, dicht bij de sutura zygomaticomaxillaris, het foramen infraorbitale.