huisje - kies de puzzel om op te lossen

Cottage (regionaal: cottage, cottage, checha, chyża, kamer) - landelijk huis, meestal houten. De hutten bestonden vaak uit drie kamers: de middelste - de gang en twee zijkamers - zwart-wit. De zwarte kamer was de hoofdkamer, er stond een oven in. Het diende als keuken en soms als slaapkamer. De witte kamer was een meer representatieve kamer. Het diende alleen voor huisvestingsdoeleinden. Naast de witte kamer werd vaak een extra kamer gebouwd - een kamer die dienst deed als magazijn. Een andere kamer was een nis die als slaapkamer diende. Min of meer sinds de jaren 70