hofje - kies de puzzel om op te lossen

Alle beschutting van St. Franciszek Sales in Warschau - een seculiere algemeen nut beogende instelling met als hoofddoel "... sociale bijstand, met inbegrip van filantropische hulp voor personen in moeilijke levensomstandigheden of materiële omstandigheden, in het bijzonder voor ouderen van zowel seksen als gehandicapten die niet in staat zijn om betaald werk te verrichten ...". Het doel wordt uitgevoerd door de ondergeschikte eenheid - Social Welfare Home (DPS) Franciszek Sales in Warschau, die 24 uur per dag zorg biedt aan somatisch zieke mensen. In de toekomst is het de bedoeling om een ​​kinderdagverblijf te openen (2019), dat uitgebreide hulp biedt aan senioren. Op 23 juli 1990 werden het gebouw en de tuin van het armenhuis ingeschreven in het register van historische monumenten van Warschau onder nummer 1442, 15 maart 2010, het Social Welfare Home genoemd naar Francis of Sales. 1882-1894 - activiteiten van een groep mensen verzameld rond liefdadigheidswerk onder de naam "Care of St. Joseph voor de armen en kinderen "; 1895 - transformatie in de Raad van Wachters van het "Asiel van St.