grens - kies de puzzel om op te lossen

Staatsgrens - een verticaal oppervlak dat door de grenslijn gaat die het grondgebied, de ondergrond en het luchtruim van een land scheidt van andere landen of de gebieden van niemand. Kenmerkende geografische kenmerken, zoals rivieren, bergketens of zeekusten, worden vaak gebruikt om grenzen te definiëren. Het is gemarkeerd met speciale tekens. De mate van ontwikkeling van de staatsgrens bepaalt de mate van ontwikkeling van de grens. Soorten grenzen vanwege hun ontstaan: antecedent - aangewezen vóór het vormgeven van nederzettingen en culturele landschappen in een bepaald gebied, bijvoorbeeld de grens tussen de VS en Canada, vervolgens - gecreëerd tijdens of na de ontwikkeling van een bepaald gebied, bijv. de meeste grenzen in Europa, opgelegd - kunstmatig opgelegd aan het bestaande nederzettingennetwerk en het culturele landschap, bijv. de meeste koloniale grenzen in Afrika, die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven, de grenzen tussen Duitsland en Oost-Duitsland. historisch - een gebied behoort tot een bepaalde staat te behoren, als het er ooit toe behoorde; het probleem is veelvuldige verandering van grenzen en de vraag welk historisch moment als het belangrijkste moet worden beschouwd, etnisch - het grondgebied waarop een bepaalde nationaliteit domineert, moet behoren tot de staat waarin die natie domineert (natiestaat); het probleem is de vermenging van nationaliteiten in de grensgebieden. De grens kan ook scheiden: regio's, woiwodschappen, steden, enz. Het snijpunt van de staatsgrens met het aardoppervlak wordt de grenslijn genoemd. In het gebied wordt de grenslijn gemarkeerd door grensmarkeringen.