gras - kies de puzzel om op te lossen

Grasverbranding - tegenwoordig is het een algemene term die betekent om een brand te starten in woestenij, gras en akkerbouwgebieden om de overblijfselen van verdorde vegetatie te verwijderen. Aan het begin van de beschaving werd het gebruikt als een van de landbouwbehandelingen, het blijft bestaan in veel regio's van de wereld, maar verliest zijn betekenis met de ontwikkeling van landbouwtechnologie en -cultuur. Het wordt ook gebruikt voor andere doeleinden dan landbouw, bijvoorbeeld als een vorm van brandpreventie (in Australië en de VS) door het verwijderen van overmatig opgehoopte verdorde vegetatie in de steppegebieden. In Polen wordt verbranding van vegetatie gebruikt als een vorm van woestenijreiniging, een vroege lente en late herfst manier om weilanden schoon te maken of een manier om velden na de oogst in de zomer schoon te maken. Deze gewoonte blijft vooral bestaan in agrarische en verwaarloosde gebieden. De wet van 16 april 2004 inzake natuurbescherming definieert: artikel 124. Het is verboden weilanden, weiden, braakliggende terreinen, sloten, bermen, spoorwegen, riet en biezen te verbranden.