flora - kies de puzzel om op te lossen

Een flora is een in systematische volgorde gerangschikte lijst van in een gebied voorkomende soorten en lagere taxa, met vindplaatsgegevens en vaak ook determinatietabellen. Flora's worden bij het floristische onderzoek opgesteld in het kader van de plantengeografie (areaalkunde, chorologie, floristische geobotanie).De term flora is in het spraakgebruik overgegaan op het naslagwerk, de publicatie waarin de planten in een bepaald gebied of in een bepaalde periode zijn opgesomd – meestal met een sleutel voor determinatie, met een statusaanduiding, met een beschrijving van de diagnostische morfologische kenmerken, vaak met afbeeldingen, soms ook van de standplaatsgegevens en een aanduiding voor welke milieufactoren het taxon indicatief is. Bij micro-organismen gebruikt men ook wel de term flora, zoals bij "darmflora" (systematisch overzicht van de micro-organismen die in de darm leven) en bij "mondflora" (het systematische overzicht van de micro-organismen die in de mond leven). Het onderzoek aan de flora wordt floristiek genoemd. Floristiek wordt vaak bedreven in het kader van ander onderzoek, zoals de plantensystematiek, de vegetatiekunde en de plantengeografie. Floristen zijn de professionele en amateur-onderzoekers van de flora.Voorbeelden, al naargelang waarnaar de aandacht uitgaat: naar biotooptype en gebiedsaanduiding: kustflora: de in kustgebieden voorkomende plantensoorten wadflora: de flora van de kwelders van de waddengebieden ruderale flora: de flora van ruderale gebieden alpiene flora: de flora van de alpiene zone in gebergten naar substraat: zoutflora, soorten gebonden aan zilte en zoute bodem zinkflora, soorten die een hoog zinkgehalte in de boden verdragen epifytenflora, soorten die epifytisch groeien op andere planten naar soortengroepen: de mossoorten in een gebied wordt de mosflora genoemd. naar geologische vindplaats of periode, bijvoorbeeld: Carboonflora, landplanten uit het Carboon Rhynie Chert-flora, landplanten aangetroffen in de Rhynie ChertOp grond van overeenkomsten in de samenstelling van de flora tussen gebieden kunnen er plantengeografische eenheden worden onderscheiden, bijvoorbeeld floradistricten en florarijken, zoals mediterrane, Midden-Europese en tropische flora. Indien uiteenliggende gebieden overeenkomst in flora vertonen vormen ze samen een florarijk. De flora dankt haar naam aan Flora, de Romeinse godin van de planten en bloemen en de vruchtbaarheid.