fictie - kies de puzzel om op te lossen

Literaire fictie (Latijnse fictie - creatie, vormgeving, ook fictie) - het eigendom van de wereld in de zin dat het een wezen is dat niet kan worden geverifieerd door vergelijking met de realiteit buiten het werk. De constructie van het werk en zijn individuele elementen kunnen betrekking hebben op niet-literaire ervaringen (ervaringen van individuen, sociale groepen, geschiedenis). Fictiefheid geldt voor zowel realistische als fantastische werken.