fauna - kies de puzzel om op te lossen

Een fauna is een systematische opsomming van taxa van dieren die in een omschreven gebied of tijdperk voorkomen. Voor de taxa wordt de status in het gebied aangegeven. De overeenkomstige benaming voor planten noemt men flora. In de zoölogie en paleontologie wordt de term soms gebruikt om een typische verzameling van dieren (en soms planten) gevonden op een bepaalde plaats of bepaalde tijd aan te geven, bijvoorbeeld: woestijnfauna, de Nederlandse fauna, etc. De naam is afgeleid van Fauna, een Romeinse vruchtbaarheidsgodin. Het woord fauna wordt ook gebruikt voor een boek waarin het dierenleven in een bepaald gebied wordt beschreven. De term werd het eerst gebruikt door Linnaeus in de titel van zijn werk in 1746 Fauna Suecica. Een onderverdeling van fauna's: Avifauna: alle vogels. Cryofauna: alle dieren die in of dicht bij ijs leven. Cryptofauna: zeldzame en bedreigde diersoorten.