familie - kies de puzzel om op te lossen

Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kind-relaties is verbonden. In genealogie, (erf)recht en geneeskunde worden verschillende definities van familiegraden gehanteerd. Hierbij wordt genetisch geredeneerd (kans op gelijke persoonskenmerken). In tegenstelling tot genealogisch verwantschap worden naast ouders ook broers en zussen tot de eerstegraads verwanten gerekend. Uit antropologisch oogpunt zijn kinderen, ouders, broers en zussen dan eerstegraads verwant, terwijl ooms, tantes, grootouders en kleinkinderen tweedegraads verwant zijn. Iedereen heeft ouders; dit is eerstegraads familie. De andere kinderen van die ouders zijn broers en zussen. Dit zijn tweedegraads verwanten. De ouders van die ouders zijn grootouders, of opa's en oma's. De grootouders worden ook als tweedegraads familie beschouwd.