evenement - kies de puzzel om op te lossen

Economische gebeurtenis - elke gebeurtenis (feit, fenomeen) die verband houdt met de zakelijke activiteit van individuen. boekhoudkundige term die gebeurtenissen aanduidt die worden veroorzaakt door de activiteiten van een entiteit bij de levering, productie en verkoop van goederen en diensten. Een economisch evenement dat: wordt uitgedrukt in waarde; heeft een impact op de staat van het onroerend goed of de bronnen van de financiering; heeft een impact op het financiële resultaat van de entiteit; verandert altijd twee componenten (dubbele invoer), en deze wijzigingen zijn gelijktijdig en gelijk in waarde (tweezijdige en gelijke invoer) is een economische operatie. Een economische gebeurtenis is een breder begrip dan een economische operatie - elke economische operatie is een economische gebeurtenis, maar niet elke economische gebeurtenis is een economische operatie. Een economische gebeurtenis brengt specifieke economische operaties met zich mee: bijvoorbeeld het ondertekenen van een contract met een werknemer is een economische gebeurtenis die in de toekomst zal resulteren in een economische operatie in de vorm van betaling van beloning. Een economische gebeurtenis die geen economische operatie is, wordt niet gepost. Bronisław Micherda, Jerzy Hejnar: Basics of accounting: theoretische en praktische aspecten. Warschau: Polish Scientific Publishers PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15048-8.