elementen - kies de puzzel om op te lossen

De Elementen (Grieks: Στοιχεῖα - Stoicheia) is een meetkundig en rekenkundig verzamelwerk, bestaande uit dertien boeken, geschreven door de Hellenistische wiskundige Euclides te Alexandrië in het begin van de derde eeuw voor Christus. Hierin verzamelde en formaliseerde hij 468 wiskundige bewijzen die in de eeuwen daarvoor reeds door andere wiskundigen waren bewezen. Elk boek bestaat uit twee delen: (I) definities (138 in totaal). (II) theorema's (468 in totaal) en de bewijzen voor die theorema's met behulp van definities en eerdere bewezen theorema's.Alleen in het eerste boek komen ook nog vijf postulaten en vijf algemeenheden voor. Voor de meetkundige bewijzen mag men gebruikmaken van een passer (om cirkels te trekken) en een liniaal (om lijnen te trekken). Er wordt niet gemeten, noch met de passer, noch met de liniaal. In de vierde eeuw n.Chr. produceerde Theon van Alexandrië een editie van Euclides, die op zo'n grote schaal werd gebruikt, dat zij de enige overlevende bron werd, totdat in 1808 de Fransman François Peyrard in de Napoleontische periode in de Vaticaanse Bibliotheek een manuscript ontdekte, dat niet tot de editie van Theon was te herleiden. Dit manuscript, het Heiberg manuscript, is afkomstig uit een Byzantijnse werkplaats en dateert van ca. 900 n.Chr.