ecoregio - kies de puzzel om op te lossen

Een ecoregio (ecologische regio), soms bioregio genoemd, is de op één of twee na kleinste ecologische eenheid. Een ecoregio is een onderdeel van een grotere ecozone. Ecoregio's zijn relatief grote gebieden van land of water die in geografisch en ecologisch opzicht min of meer homogeen zijn. De biodiversiteit van flora, fauna en ecosystemen die een ecoregio karakteriseren neigen af te wijken van die van andere ecoregio's. Welke biotopen in een ecoregio kunnen voorkomen wordt vooral bepaald door het klimaat, de geologische ontstaansgeschiedenis en de samenstelling van de bodem. Binnen ecoregio's kunnen eventueel nog kleinere ecodistricten worden onderscheiden, en ten slotte ecosystemen. Ecoregio's worden opgedeeld in terrestrische, zoetwater- en mariene ecoregio. Het World Wildlife Fund (WWF), die de ecoregio's heeft beschreven, onderscheidt 867 terrestrische-, ongeveer 450 zoetwater- en 232 mariene ecoregio's. De classificatie is een synthese van verscheidene eerdere pogingen, en wordt door vele experten als 'vrij definitief' beschouwd. Terrestrische ecoregio's zijn gebonden aan vaste bodem.