dragen - kies de puzzel om op te lossen

De oorlog heeft niets van een vrouw - een rapport van Swiatłana Aleksijewicz dat in 1985 werd gepubliceerd. Het bestaat uit interviews met vrouwen die hebben deelgenomen aan de Tweede Wereldoorlog en een niet-officieel en heroïsch oorlogsgezicht laten zien. Het boek is vertaald in 20 talen. De schrijver kreeg de aanleiding om het boek te schrijven door de oorlogsverhalen, verteld door vrouwen in het dorp waar ze opgroeide. Deze verhalen waren heel anders dan de geordende heroïsche versie van het verhaal dat bekend is uit boeken en scholen in de USSR. Ze werkte van 1978 tot 1983 aan het boek en interviewde honderden vrouwen die betrokken waren bij oorlogsvoering (als verpleegsters, maar ook als piloten, chauffeurs, sluipschutters en guerrilla's). Het proces van het verwerken van zulke meedogenloze verhalen was uitputtend voor Aleksijewicz - ze besloot dat ze nooit meer over de oorlog zou schrijven (mettertijd verliet ze dit idee en creëerde ze meer boeken over oorlogsonderwerpen). De auteur had grote problemen met de publicatie van het rapport - het boek wachtte twee jaar op publicatie. Het verscheen in 1985 in de USSR (in afleveringen in twee tijdschriften en in twee boekpublicaties) en verkocht twee miljoen exemplaren. Het werd echter in een ingekorte versie gepubliceerd - sommige fragmenten verschenen voor het eerst alleen in de nieuwe editie in 2004 in Rusland. Het rapport ontving de Angelus Central European Literary Award (2011) en de