creatie - kies de puzzel om op te lossen

De schepping van Adam is een onderdeel van het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad geschilderd door Michelangelo rond 1511. Het werk is de uitbeelding van het Bijbelse verhaal uit het boek Genesis waarin God de Vader leven blaast in Adam. Van de fresco's naar Genesis in de Sixtijnse Kapel is het chronologisch in het verhaal de vierde afbeelding. Michelangelo werkte deze fresco als een van de laatste in de reeks af. Het werk meet 4,8 bij 2,3 meter. God wordt afgebeeld als een oudere man met witte baard, gekleed in een wervelende mantel terwijl Adam, linksonder op de afbeelding, volledig naakt is. Gods rechterarm is uitgestoken om een levensvonk van zijn eigen vinger over te dragen naar in die van Adam, wiens linkerarm gespiegeld aan die van God is uitgespreid, een verwijzing naar de gedachte dat de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (Gen. 1:26). Een ander punt is dat de vingers elkaar niet aanraken. Het wekt de indruk dat God, de gever van het leven, het nog aan Adam moet gaan geven; ze zijn nog niet op "gelijke hoogte".