carnivoor - kies de puzzel om op te lossen

Vleesetende of carnivore planten zijn planten die hun voedingsstoffen behalve uit de grond ook uit kleine dieren (meestal insecten of spinnen) halen. De prooi wordt eerst gelokt, vervolgens vastgehouden, gedood en verteerd, waarna de opgeloste voedingsstoffen door de plant worden opgenomen. Men vindt vleesetende planten meestal in gebieden met een stikstofarme bodem, zoals moerassen. De planten komen overal ter wereld voor, maar zijn tegenwoordig zeldzaam geworden door het verdwijnend habitat: het voedselarme ven. De echte vleesetende planten zijn geëvolueerd in ten minste 10 gescheiden afstammingen. Deze zijn nu vertegenwoordigd door meerdere geslachten in 5 families. Ze beschikken over 630 soorten die hun prooi lokken, vangen en verteren. Semicarnivore planten vangen wel dieren, maar verteren deze niet zelf. Soms worden ook planten die dieren vangen en verteren, maar ook zonder dierlijk voedsel in leven kunnen blijven, semicarnivore planten genoemd. Een kleefval bestaat uit het blad met daarop tentakels, kleverige klierharen.