canon - kies de puzzel om op te lossen

Canon (kunst) - een reeks patronen, regels en productiemethoden die in een bepaalde periode van kracht zijn met betrekking tot de weergave van de menselijke vorm, bouwstijl of andere artistieke vormen in een specifiek gebied. Het concept canon is altijd nauw verwant geweest met de proportionele kwesties, en drukt de esthetische opvattingen uit die in een bepaalde periode van culturele ontwikkeling gelden. Een voorbeeld is de architectonische canon, die een uitdrukking was van de opvatting dat de perfectie van vorm in de architectonische kunst afhangt van de wiskundige verhouding van een deel van een bepaalde compositie tot het geheel. De oudste en langst bindende kunstcanon was het oude Egypte. In het oude Egypte had het een religieuze en politieke betekenis. Hij definieerde de manier waarop de mens werd afgebeeld strikt volgens de sociale hiërarchie. De Egyptische canon regelde de principes van schilderkunst, beeldhouwkunst en bas-reliëf. Het is in de loop van drieduizend jaar geëvolueerd en bleef tot het einde bij zijn basisaannames. De figuratieve sculptuur had een modulair systeem gebouwd op een raster van vierkanten: de staande figuur was verdeeld in 19 delen (vanaf eind 21 of 25) en de zittende figuur op 15. Individuele lichaamsdelen kwamen overeen met een vast aantal vierkanten: van de bovenkant van het hoofd tot de basis van de armen 3 - van de bovenkant van het hoofd naar ogen 1, van hier naar neusbasis 1 en naar armen 1.