bridge - kies de puzzel om op te lossen

Een landbrug is in de biogeografie en paleogeografie een tijdelijke verbinding tussen twee landmassa’s waarover biologische soorten (zowel dieren als planten) migreren om nieuwe gebieden te koloniseren. Landbruggen kunnen ontstaan door regressie (het dalen van het zeeniveau door eustasie), waarbij voordien onder water liggende delen van het continentaal plat boven water komen te liggen. Veel voorkomende oorzaken voor het ontstaan van landbruggen zijn tektonische opheffing van de aardkorst aan de rand van tektonische platen of post-glaciale opheffing bij het afsmelten van ijskappen. Tijdens het laatste glaciaal bevond de zeespiegel zich rond 20.000 jaar geleden (tijdens het Laat-paleolithicum) op zijn laagste punt. Op veel plekken ter wereld ontstonden landbruggen. Het bekendste voorbeeld is de Beringlandbrug tussen Alaska en Siberië, men neemt aan dat via deze landbrug de eerste moderne mensen Noord-Amerika bereikten. Tegelijkertijd waren Groot-Brittannië en Ierland met het vasteland van Europa verbonden. Ook tegenwoordig kunnen sommige verbindingen als landbrug worden gezien. Een voorbeeld is het Sinaïschiereiland dat Afrika met Azië verbindt. Vroege mensachtigen migreerden waarschijnlijk van Afrika naar andere werelddelen over deze landbrug.