boot - kies de puzzel om op te lossen

Łódka - een rivier in Łódź tot de 19e eeuw genaamd Starowiejska of Ostroga. Aan haar oevers werd in de dertiende eeuw een nederzetting gecreëerd die Lodz oprichtte. De rivier heeft een totale lengte van 20 km, waarvan 15,6 km binnen de administratieve grenzen van de stad. De bronnen van de rivier bevinden zich op de wegduiker onder ul. Brzezińska, op het kruispunt met ul. Giewont. De mond bevindt zich in Konstantynów Łódzki, waar de rivier naar Neru stroomt. De Łódka-rivierbedding is zeer divers. Aanvankelijk stroomt de boot in het oosten van de stad als een steeds verder ontwikkelende groef die slechts periodiek water laat lopen. Door ook periodieke instromen aan te nemen, wordt het omgevormd tot een greppel.