boekhouding - kies de puzzel om op te lossen

Boekhouding is een systematische, veelal dagelijkse, en chronologische neerslag van feiten en gedragingen met een financiële impact waarmee ondernemingen, personen en (overheids)instellingen worden geconfronteerd, uitgedrukt in cijfers en meestal bijgehouden in een journaal. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder of administrateur genoemd. In de Angelsaksische landen wordt de term accounting gebruikt. Dit omvat boekhouding, debiteuren- en crediteurenadministratie en jaarverslaggeving. De verantwoordelijkheid voor de accounting in een organisatie ligt bij de accountingmanager, ook wel financieel manager of Hoofd Financiële Zaken genoemd. Boekhouden is het bijhouden van de in hun ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van het bedrijf. De doelen hiervan zijn onder andere: Overzicht te hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf. Inzicht te krijgen in de winsten en verliezen. Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid. Gegevens te leveren voor kostprijsbepaling en voorcalculaties en het uitbrengen van offertes.De boekhouding krijgt vorm met een grootboek.