blond - kies de puzzel om op te lossen

Blond is de aanduiding voor een aantal lichte haarkleurvarianten die van origine in het bijzonder voorkomen in de gematigde klimaatzones. Als zodanige varianten kunnen onderscheiden worden: Witblond (in beginsel vooral voorkomende in het hoogste noorden en ook nu nog met name in Scandinavische landen); Halfblond (in beginsel in de minder noordelijke regionen van de gematigd klimaatzone, waar het klimaat al iets zonniger is, deze variant wordt ook wel peper-en-zout-blond genoemd); Goudblond; Oranjeblond (veelal rood, of rossig genoemd); Donkerblond.Over de herkomst en de oorspronkelijke betekenis van het woord blond bestaat geen duidelijkheid. Het percentage mensen met blond haar is wereldwijd gezien naar schatting minder dan vijf. Tot voor kort dacht men dat blond alleen in Europa voorkwam, met name boven de lijn die ruwweg loopt van de Britse Eilanden over het Noorden van Nederland, Duitsland en Polen naar de Kaukasus. Vooral in Noord Europa is blond wijdverbreid, met percentages van boven de 80. In Nederland was in de provincie Groningen het geschatte aandeel blondharigen in 1937 met 81% het hoogst.Buiten het hierboven genoemde gebied heeft onderzoek uit 2012 aangetoond dat ook in Oceanië de haarkleur blond van oorsprong voorkomt, onder meer op de Salomonseilanden. Blond haar wordt met het ouder worden steeds donkerder. Is een groot percentage van de kleuters in Nederland bijvoorbeeld nog medium-blond of witblond, in de puberjaren is dat doorgaans medium-blond dan wel donkerblond, waarna lichte tinten uit het haar blijven afnemen met de jaren. Bij mensen met een oranjeblonde haarkleur verloopt dit proces ongeveer hetzelfde maar meestal wel iets langzamer. Zij worden meestal eerst goudblond.