bloemisterij - kies de puzzel om op te lossen

Floristiek of plantengeografie is het onderzoek aan de wilde flora van gebieden. Een florist is onderzoeker op het gebied van de floristiek, hoewel de term ook (als anglicisme) wordt gebruikt voor de detailhandel in "bloemen en planten". Een belangrijk onderzoeksterrein binnen de floristiek is de verspreiding en de status van de verschillende taxa in een omschreven gebied. De gegevens uit het onderzoek wordt vaak weergegeven in zogenaamde verspreidingskaarten. De stippen op deze kaarten geven een gebied aan waar een soort is waargenomen. Floristisch onderzoek is ook gericht op de grootte van populaties van geselecteerde soorten. In Nederland wordt het floristisch onderzoek van hogere planten door Floron georganiseerd en gecoördineerd, bij mossen (s.l.) en korstmossen door de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. In Vlaanderen coördineert Flo.Wer het floristisch onderzoek.