bladeren - kies de puzzel om op te lossen

Een blad is een van de organen van varens en zaadplanten. De bladeren vormen gezamenlijk de bebladering van de plant. De bladachtige structuren van andere plantaardige organismen, waaronder mossen en sommige algen, zoals zeesla en kelp, hebben een afwijkende bouw, en mogen geen bladeren genoemd worden. Het blad vervult meerdere functies, waarvan de twee belangrijkste de fotosynthese en de verdamping van water zijn. Met behulp van fotosynthese wordt in bladeren, onder invloed van zonlicht, uit kooldioxide en water glucose gemaakt. Daarnaast houden de bladeren door verdamping en capillariteit een waterstroom op gang in de plant. In dit water zitten voedingsstoffen die de plant actief heeft opgenomen uit de bodem. Planten, zoals mossen, varens en zaadplanten hebben gewoonlijk bladeren, die een rol spelen bij de fotosynthese en de waterhuishouding van de plant. De aanwezigheid van stengels en wortels is een verdere uiterlijke overeenkomst bij deze planten (met uitzondering van de mossen, levermossen en hauwmossen die geen wortel bezitten). Bladachtige structuren komen ook voor bij de niet verwante bruinwieren, zoals bij kelp.