biome - kies de puzzel om op te lossen

Biomen zijn grote vegetatiezones op de aarde waar de milieu-omstandigheden, in het bijzonder het klimaat en de overheersende vegetatie gelijkenis vertonen, en tot op zekere hoogte ook de hieraan aangepaste andere organismen.Klassiek worden zes primaire biomen onderscheiden: tropische bossen loofbossen naaldbossen graslanden woestijnen toendra'sDeze kennen echter wel weer een onderverdeling, zoals tropisch regenwoud binnen tropisch bos. Het World Wide Fund for Nature (WWF) onderscheidt 14 biomen. Het grootteaandeel van de 14 biomen varieert. De woestijnen en droge struwelen vormen het grootste bioom, de mangrovebossen het kleinste. Het WWF verdeelt deze biomen verder in ecoregio's.In de WWF-code van een ecoregio wordt onderstaande nummering gebruikt. Bijvoorbeeld de ecoregio waarin Nederland en Vlaanderen liggen heeft de code PA0402. Het 04 deel daarvan geeft aan dat het bioom ervan tot de Gematigd loofbos en gemengd bos behoort. Het voorvoegsel PA geeft aan dat de ecozone het Palaearctische gebied is. Het WWF heeft niet als enige gepoogd een indeling naar biomen te maken.