beslissingen - kies de puzzel om op te lossen

Administratieve beslissing - een externe administratieve handeling die is uitgevaardigd op de wijze die is gespecificeerd in de bepalingen van het wetboek van administratieve procedure of andere handelingen die de sfeer van individuele rechten en verplichtingen van burgers regelen, bijvoorbeeld het belastingwetboek of de douanewet. in abstracto - een imperiale handeling, uitgegeven door een geautoriseerde entiteit, gericht op een abstracte verzameling van entiteiten. in concreto - een machtigingsakte afgegeven door een administratieve autoriteit gericht aan een partij of partijen (individuele entiteit of collectieve entiteit) De gevolgen van een administratieve beslissing zijn de verplichting, het recht of het nalaten van een partij of partijen. In sommige literatuur wordt een administratieve beslissing gedefinieerd als een gekwalificeerde administratieve handeling, gekenmerkt door een specifiek formulier en afgegeven na een formele administratieve procedure; anderen noemen het een bestuurlijke handeling in strikte zin, gekenmerkt door eenzijdigheid, uiterlijkheid, individualiteit en concreetheid. Het bestuursbesluit lost de zaak inhoudelijk geheel of gedeeltelijk op, en vestigt, wijzigt of beëindigt aldus op bindende en blijvende wijze administratieve betrekkingen. Het is een uiting van de wil van de staat vertegenwoordigd door een openbaar bestuursorgaan uitgedrukt in relatie tot de partij bij de administratieve procedure. De rechtsgrondslag voor het administratieve besluit zijn algemeen toepasselijke bepalingen. Beslissingen worden gegeven op basis van materieel recht en slechts bij uitzondering op basis van procedurele bepalingen, bijvoorbeeld een beslissing die het vervallen van een zinloze beslissing bevestigt.