basis - kies de puzzel om op te lossen

Broeikasubstraat - een kunstmatig werk dat uitsluitend is ontstaan ​​als gevolg van menselijke activiteit en dat, door te beslissen over het type, de samenstelling en dus de eigenschappen van de omgeving, gericht is op het in kaart brengen van de natuurlijke positie van gecultiveerde planten. Zo'n omgeving wordt meestal gecreëerd op een klein gebied en geïsoleerd van natuurlijke grond. Een goed kassubstraat dient te worden gekenmerkt door een hoge water- en luchtcapaciteit, een goede en stabiele structuur gedurende de gehele teeltperiode, een hoog nutriëntenretentievermogen, goede buffereigenschappen en een gebrek aan ziekteverwekkers, plagen en bewortelingsremmers. Ondergronden in de kas kunnen zijn: van minerale oorsprong (grind, zand, klei, baksteen, etc.) biologische oorsprong (hoog- en laagveen, bruinkool en houtskool, veenmos, varenwortels, bladverliezende en naaldbomen, stro enz.), industrieel afval (naald- en bladverliezende schors, wol- en katoenstof, kruidenafval, slachtafval, huishoudelijk afval, enz.), industrieel (turfsubstraat, turf- en aardemengsels, schorscompost), gecomposteerde gronden en compost (blad, heide, mest, compost, keuringsgrond en mengsels van deze gronden met verschillende toevoegingen), synthetisch (perliet, geëxpandeerde klei, puimsteen, vermiculiet, afval van sponzen van polyester en polyurethaan, polystyreen, polyurethaanschuim, steenwol, hygromull enz.) en hydrocultuur.