architectuur - kies de puzzel om op te lossen

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, woningen, interieurs, landschappen, meubelen of objecten. Vroeger werd het woord bouwkunst meer gebruikt, dat nu voornamelijk nog voor de esthetische kant van het bouwen wordt gebruikt, terwijl bouwkunde met name voor de technische kant wordt gebruikt. Een bepaalde beoefenaar van de architectuur heet een architect. Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, "Over architectuur" van de Romein Vitruvius, is de architectuur gestoeld op drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). Ze kan dan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, waarbij geen van drieën dus overheersend is ten opzichte van de andere twee. De geschiedenis van de bouwkunst begint reeds in de jonge steentijd. Iedere periode en plaats heeft bepaalde stijlkenmerken. Studie van de geschiedenis van de bouwkunst maakt deel uit van de kunstgeschiedenis. Er zijn over de hele wereld veel verschillende bouwwerken zoals onder andere: Zeven wereldwonderen van de antieke wereld New 7 Wonders of the World Bouwwerken op de Werelderfgoedlijst Er zijn diverse stromingen en bouwstijlen zoals onder andere: Er zijn vele monumenten in Nederland waaronder de rijksmonumenten. Artikelen over monumenten Bouwkundige begrippen met betrekking tot monumenten Monument (erfgoed) Monumentenzorg In Nederland; Bouwkundig ingenieur: aan de Technische universiteiten van Delft en Eindhoven Master in de architectuur: aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam of TilburgIn Vlaanderen: Burgerlijk Ingenieur-Architect, Master in de ingenieurswetenschappen: aan de universiteit van Gent, Leuven of Brussel Master in de architectuur: aan de universiteit van Antwerpen, Leuven en HasseltVoorheen werd in Vlaanderen de opleiding tot architect aangeboden door architectenscholen.