Otter - kies de puzzel om op te lossen

Lutra is een geslacht van otters. Eén soort wordt altijd tot dit geslacht gerekend: Lutra lutra, otter, visotter of Europese otter.Daarnaast worden drie soorten regelmatig tot dit geslacht gerekend, maar niet altijd als eigen soort erkend: Lutra maculicollis, vlekhalsotter of gespikkelde nekotter. Lutra nippon, Japanse otter. Lutra sumatrana, haarneusotter of Sumatraanse otter.