Miljoen - kies de puzzel om op te lossen

Miljoen is een hoofdtelwoord dat correspondeert met het getal 1.000.000 of 106. Dit natuurlijke getal volgt op 999.999 en gaat vooraf aan 1.000.001. Het getal heeft de volgende elementaire eigenschappen: 1.000.000 = 106 1.000.000 = 1000 × 1000 (=10002) 1.000.000 = 26 × 56 (priemfactorontbinding)Miljoen is de basis voor de namen van grote getallen in de binnen Europa gebruikte 'lange schaalverdeling'. Bijvoorbeeld: biljoen = miljoen2 = 1012 en septiljoen = miljoen7 = 1042. Meervoud: miljoenen. Afkorting: mln. De afkorting mio, die vooral in financiële documenten voorkomt, wordt in normale omgangsvormen niet gebruikt in schrift en is overigens hoegenaamd niet genormaliseerd. Een andere manier om een miljoen aan te duiden is het gebruik van het SI-voorvoegsel mega, afgekort met M. Zo staat 1 megawatt, ofwel 1 MW, voor 1.000.000 watt. Een miljonair is een persoon die 1 miljoen van een bepaalde valuta vrij te besteden heeft. Iemand die meerdere miljoenen bezit, wordt multimiljonair genoemd.