Middel - kies de puzzel om op te lossen

Vertegenwoordiging - een rechtshandeling die wordt uitgevoerd door een persoon die een vertegenwoordiger wordt genoemd, namens een persoon die de vertegenwoordigde persoon wordt genoemd, met directe gevolgen voor de vertegenwoordigde persoon. Vertegenwoordiging kan gebaseerd zijn op statuut (wettelijke vertegenwoordiging) of vertegenwoordiging (vertegenwoordiging). Bijvoorbeeld: de wettelijke vertegenwoordiger van minderjarige kinderen zijn hun ouders, terwijl de gevolmachtigde de gevolmachtigde van de ondernemer is, met de verplichting tot inschrijving in het ondernemersregister. Vertegenwoordiging kan in principe betrekking hebben op elke juridische actie, tenzij deze strikt persoonlijk is. Afgezien van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk voorziet (bijv. Artikel 95 van het burgerlijk wetboek), kan de niet-ontvankelijkheid van gerechtelijke stappen voortvloeien uit de "bevoegdheid" van juridische stappen. De reikwijdte van de activiteiten van het vertegenwoordigingskantoor mag alleen betrekking hebben op de activiteiten van reclame en promotie van een buitenlandse ondernemer (artikel 22 van de wet van 6 maart 2018 betreffende de regels voor de deelname van buitenlandse ondernemers en andere buitenlanders aan zakelijke transacties op het grondgebied van de Republiek Polen (Journal of Laws van 2019) r.