Gebruik - kies de puzzel om op te lossen

Kooldioxide-opslag met algen (koolstofafvang op basis van algen) is een technologie die kooldioxide uit rookgassen gebruikt om algen te laten groeien om de uitstoot in de atmosfeer te verminderen. In tegenstelling tot de meeste van de voorgestelde technieken voor koolstofvastlegging, betreft het de productie van biomassa, die vervolgens kan worden gebruikt als substraat bij de productie van biobrandstoffen en andere commerciële producten; niet opslaan. Deze technologie omzeilt dus de problemen die verband houden met de instabiliteit van opgeslagen steenkool en maakt, naast een economisch verantwoorde vermindering van de CO2-uitstoot, het mogelijk inkomsten te verkrijgen uit de verkoop of het gebruik van lopende eindproducten. De teelt van algenbiomassa kan plaatsvinden in open systemen - tanks, bassins of meren, lagunes en gesloten - fotobioreactoren (PBR): paneel, cilindrisch of kolomvormig. De belangrijkste factoren die de groei van biomassa beperken, zijn: beschikbaarheid van minerale zouten, kooldioxideconcentratie, toegang tot licht en water en pH. De belangrijkste voedingsstoffen zijn stikstof, fosfor, ijzer en silicium. De meest gebruikte zwembaden hebben de vorm van een raceway-vijver en zijn uitgerust met bladen die de beweging van algenbiomassa forceren, wat zorgt voor een gelijkmatige verlichting en effectieve groei. Voor een efficiënt gebruik van zonnestraling moet de diepte binnen 0,3 m zijn. De levering van kooldioxide en voedingsstoffen moet continu zijn.