Bloemdessin - kies de puzzel om op te lossen

Een bloemformule is een notatiemethode om de opbouw van een bloem weer te geven met behulp van letters, getallen en symbolen. In een kortschrift wordt de wezenlijke informatie gegeven over de bouw van een bloem.Een bloemdiagram is een schetsmatige tekening van de projectie van een bloem op een vlak loodrecht op de as van de bloem gericht. Het vormt een soort plattegrond, met het doel een overzicht te geven van de bouw van een bloem.Een bloemformule probeert de volgende zaken weer te geven: bloemsymmetrie, de aantallen onderdelen, hun onderlinge betrekkingen (zoals hun plaatsing en vergroeiing) en de situering van de vruchtbladen. Er is een grote variatie in systemen om de bouw van een bloem in een bloemformule weer te geven. Een bloemformule en een bloemdiagram kunnen elkaar aanvullen. De algemene formule wordt gebruikt om de opbouw van een bloem van een plant (soort, geslacht of familie) aan te geven. Daarnaast worden nog verscheidene andere symbolen gebruikt, zoals voor vergroeiing van onderdelen, inplanting van de bloemdelen, steriliteit van meeldraden of vruchtbladen, de bloemboden en stamper. Vergroeiing Als gelijksoortige bloemdelen met elkaar vergroeid zijn wordt dit aangegeven met ( ).Wanneer het niet-gelijksoortige vergroeide bloemdelen betreft, wordt dit aangegeven met [ ] of met { }.Inplanting De inplanting van de bloemdelen kan spiraalsgewijs (symbool ) , actinomorf (symbool ×) of zygomorf (symbool %, ↓ of †) zijn.Steriliteit Bij steriele meeldraden of vruchtbladen wordt dit aangegeven met een punt achter het aantal.Voorbeeld: A5 + 5· voor een dubbele krans van meeldraden waarvan de binnenste krans onvruchtbaar is.Bloembodem en stamper Met een zwarte streep, bijvoorbeeld onder de formule, kan de bloembodem (receptaculum) worden aangegeven.Ook is het mogelijk de streep alleen boven de G (gynoecium) te zetten (G) of boven het getal voor het aantal vruchtbladen, bijvoorbeeld G(4). Eventueel wordt het vruchttype nog toegevoegd. Voorbeeldvarianten voor Madeliefje (Bellis perennis): * K 0 of pappus C (5) [A (5) G (2)] Nootje * K 0 of pappus C(5) [A(5) G(2)] Nootje * Ca 0 of pappus Co (5) [A (5) G (2)] NootjeVoorbeeld voor de Viooltjesfamilie (Violaceae) ↑ K5 C5 A5 G(3): bloem zygomorf, kelk met 5 sepalen, kroon met 5 petalen, 5 meeldraden, stamper bestaat uit 3 vergroeide vruchtbladen Ca5 CoZ5 A5 G(3): kelk met 5 sepalen, zygomorfe kroon met 5 petalen, 5 meeldraden, stamper bestaat uit 3 vergroeide vruchtbladen ↓, 5, 5, 5, (3).