Anti dam - kies de puzzel om op te lossen

Anti-Arabisme, Anti-Arabisch sentiment of Arabofobie omvat verzet tegen, afkeer van, angst voor of haat tegen, of voorspraak van genocide op, Arabische mensen. Historisch gezien waren anti-Arabische vooroordelen een probleem bij gebeurtenissen als de herovering van het Iberisch schiereiland, de veroordeling van de Arabieren in Spanje door de Spaanse inquisitie, de Zanzibar-revolutie in 1964 en de Cronulla-rellen in Australië in 2005. In het huidige tijdperk is raciaal vooroordeel tegen Arabieren duidelijk in veel landen, waaronder Iran, Turkije, Polen, Duitsland, Frankrijk, Australië, Israël, het VK en de Verenigde Staten (inclusief Hollywood). Er zijn verschillende belangenorganisaties opgericht om de burgerrechten van Arabische burgers in de Verenigde Staten te beschermen, zoals het American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) en de Council on American-Islamic Relations (CAIR). Arabieren zijn mensen van wie de moedertaal Arabisch is. Mensen van Arabische afkomst, met name moedertaalsprekers van het Engels en Frans van Arabische afkomst in Europa en Amerika, identificeren zichzelf vaak als Arabieren. Vanwege de wijdverbreide praktijk van de islam onder de Arabische bevolking, wordt het anti-arabisme vaak verward met de islamofobie. Er zijn prominente Arabische niet-moslimminderheden in de Arabische wereld. Deze minderheden zijn onder meer de Arabische christenen in Libanon, Syrië, Palestina, Jordanië, Egypte, Irak en Koeweit, naast andere Arabische landen. Er zijn ook aanzienlijke minderheden van Arabische joden, Druzen en niet-religieuzen. De meeste Arabieren zijn blank.