Technologie - symmetrie - online puzzels

In spreektaal worden de woorden symmetrie gebruikt (Grieks συμμετρια) en symmetrisch in relatie tot een object, afbeelding enz. Bestaande uit twee delen, die elk als een spiegelbeeld van de ander zijn (horizontaal of verticaal), bijvoorbeeld letters A, H, I, M, T, B, C, D, O en paren van letters pq, bd zijn in deze zin symmetrisch.

In wiskundige terminologie heeft de term symmetrie een veel bredere betekenis. Het behandelt ook andere eigenschappen van de figuren, bijvoorbeeld de symmetrie van de letters N, S, Z is niet spiegelachtig, maar na 180 ° draaien ziet de figuur er identiek uit. Bovendien worden symmetrieën in de wiskunde erkend als een soort transformatie van geometrische figuren. Symmetrie omvat rotaties met veelvouden van een bepaalde hoek (bijv. Met 30 °, 60 °, 90 °,...) en een grote rijkdom aan symmetrie van ornamenten, b.v.