Technologie - product - online puzzels

Een product, levering, goed of artikel in economische zin is een tastbare zaak met een bepaalde waarde. Producten kunnen worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen. Naast producten bestaan er ook diensten en werken.

Een product kan worden vergezeld van productinformatie. Voor veel productcategorieën is het beschrijven van het product wettelijk vastgelegd. Zo moeten voedselproducten voorzien zijn van een etiket met de ingrediënten, de inhoud en de houdbaarheidsdatum.

Voor het produceren van goederen en leveren van diensten maken sommige organisaties gebruik van een productinformatiesysteem. Een productinformatiesysteem legt o.a. de kenmerken en de levenscyclus van een product vast. Deze productlevenscyclus geeft weer hoe een product zich ontwikkelt gedurende de tijd dat het actief geproduceerd en verkocht wordt.