Mensen - wimper - online puzzels

Eendenkroos (Lemna) is een geslacht van vrij op het water drijvende waterplanten uit de familie Lemnaceae of, tegenwoordig, Araceae. Deze planten komen vooral voor in stilstaande of traagstromende waters in gematigde en tropische gebieden.

Het plantenlichaam bestaat uit een eenvoudige vrij drijvend thallus. Vaak zijn ze niet langer dan 5 mm (behalve bij puntkroos, Lemna trisulca). Ze hebben maar één wortel, wat hen onderscheidt van Spirodela-soorten.

In Nederland komen de volgende soorten voor:

Bultkroos (Lemna gibba)

Dwergkroos (Lemna minuta)

Klein kroos (Lemna minor)

Puntkroos (Lemna trisulca)

Knopkroos (Lemna turionifera)

Eendenkroos is eiwitrijk, en gedroogd geschikt als veevoer. Het heeft het volgende voederwaardeprofiel:

Droge stof oogst 10-30 ton per hectare per jaar

Droge stof gehalte 5-10%

Ruw eiwit 15-45%

in-vitroverteerbaarheid organische stof 65-70%

Verteerbaarheid eiwit 80%

Kroos bevat veel verschillende aminozurenBij Wageningen UR werd in 2008 het prototype voor een automatische eendenkroosoogstmachine in gebruik gesteld.